TVT-strategia

Kaipaako TVT-strategianne tai – suunnitelmanne päivitystä? Kysy erilaisista koulutusvaihtoehdoista asiantuntijaltamme!

Miksi?

Miksi?

Oppilaitosten tvt-ympäristöt muuttuvat nopeasti. Tablet-buumi, sähköiset yo-kokeet ja oppijoiden omat päätelaitteet aiheuttavat uudenlaisen tilanteen atk-luokka-aikaan verrattuna. Laitteita hankitaan ja ylläpidetään monin tavoin. Tablet-laitteiden käytössä ja hallinnassa meno on villiä, laitontakin. Hallitsematon tilanne ja riittämätön näkemys laitehallintaan pahimmillaan estää tvt:n pedagogisen hyödyntämisen.  

Opetussuunnitelma

TVT-strategian päivittäminen ajantasaiseksi on tärkeää. Uudessa perusasteen ops:ssa TVT:lla on rooli jokaisessa oppiaineessa ja laaja-alaisissa osaamisalueissa. Strategian keskeinen osa tulee olla paitsi teknisen ympäristön, myös opetushenkilöstön TVT-osaamisen pedagogisessa kehittämisessä uuden ops:an mukaisesti.
Opetussuunnitelma
  • Visio ja johdanto

  • Millainen on kuntasi tai oppilaitoksesi TVT:n opetuskäytön visio? Mitkä ohjaavat asiakirjat määrittelevät TVT:n opetuskäyttöä organisaatiossasi? Koulutuksessa laaditaan Visio ja Johdanto-osuudet TVT-strategiaan.

  • 1
  • Teknologinen toimintaympäristö

  • Mistä eri osa-alueista oppilaitoksen teknologinen toimintaympäristö koostuu? Kuinka sitä kehitetään tukemaan kunkin opettajan pedagogista lähestymistapaa? Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti kansallisiin esimerkkeihin ja laaditaan teknologisen toimintaympäristön nykytilan kuvaus ja kehittämissuunnitelma.

  • 2
  • Osaaminen

  • Millaista osaamista opetushenkilöstöllä jo on? Kuinka osaamista arvioidaan, jaetaan ja kehitetään jatkuvasti? Perusasteella oppilaiden osaamista ohjaa opetussuunnitelma. Kuinka oppilaitos huolehtii oppijoiden TVT-taitojen kehittymisestä? Koulutuksessa laaditaan osaamisen kehittämisen ja arvioinnin suunnitelma!

  • 3
  • Tukipalvelut

  • Kuinka kunnan tai oppilaitoksen tukipalvelut tulisi järjestää tai millaisia vaihtoehtoisia malleja kansallisesti on tarjolla? Kuinka tukipalveluita voisi kehittää yhdessä oman tukiorganisaation kanssa?

  • 4
  • Jalkauttaminen

  • Strategiaa laaditatessa on tärkeää huolehtia sisältöjen jalkauttamisesta omaan organisaatioon. Koulutuksessa käydään läpi motivoivia, uusia jalkauttamisen keinoja.

  • 5
  • Strategian formaatti

  • TVT-strategiasta voidaan luoda monimediainen, koko yhteisön arkea ohjaava ja helpottava verkkototeutus. Vaihtoehtoja on useita. Perinteisen paperidokumentin lisänä verkkototeutus helpottaa toimenpidesuunnitelman päivittämistä ja antaa opetushenkilöstölle arjen työkaluja.

  • 6

Olemme toteuttaneet TVT-strategiakoulutuksia monin eri tavoin! Sopiiko teille parin päivän strategialeiri vai pidempikestoinen koulutusprosessi?

Ota yhteyttä!

  • Teemu Moilanen, Opetusteknologiajohtaja, Asiantuntija, Ilona
  • Teemu Moilanen

  • Opetusteknologiajohtaja, Asiantuntija

  • teemu@ilonait.fi
  • 040-5222051