Toimiva lähituki

Perinteinen TVT-tuki

Perinteisesti TVT-tukitoiminnot on järjestetty kunnan IT-yksikön toimesta (Help Desk). Laitemäärien kasvaessa paikallisen päivittäisen avun tarve kuitenkin moninkertaistuu nykyisestä jokaisessa kunnassa. Kokemusten perusteella tiedämme, että vertaistoiminnan kautta koulu/kunta pystyy rakentamaan sisäisen palvelun joka tukee sekä oppilaita että opettajia päivittäisessä työssään. Samalla paine perinteisiä Help Desk -palveluita kohtaan pienenee. Help Desk -toiminto voidaan tarvittaessa myös järjestää kokonaan tai osittain ulkoistettuna Ilona IT:n hallinnoimana.

Lasten ja nuorten osaaminen käyttöön!

Toimiva lähituki

Toimiva lähituki

Ilona IT on aktiivisesti kehittämässä ja rakentamassa Oppilasagenttitoimintaa Suomeen. Toiminnassa valjastetaan oppilaiden ja tutor-opettajien teknologiaosaamista koko koulun hyväksi. Tämä on uudenlainen vertaistuen toimintamalli. Taustalla on Ilona IT:n vertaistuen koulutukset ja tukipalvelut
Lue lisää
Lue lisää

Kysy lisää Oppilasagenttitoiminnasta ja ulkoistetusta teknisestä tukipalvelusta!

  • Christian Alopaeus, Tekniset tukipalvelut, Ilona
  • Christian Alopaeus

  • Tekniset tukipalvelut

  • christian@ilonait.fi
  • +358 400 412 158
  • Risto Korhonen, Oppilasagenttitoiminta, Ilona
  • Risto Korhonen

  • Oppilasagenttitoiminta

  • risto@ilonait.fi
  • +358 40 505 7655