Teknologiaympäristön suunnittelu

Tilaa ilmainen peruskartoitus.

Suunnittelun perustana on aina kuntakohtainen TVT-strategia.

Huolellinen suunnittelu

Huolellinen suunnittelu

Mietitty strategia on pedagogisen toimivuuden ja luotettavan teknologiaympäristön perusta ja lähtökohta. Tukevalle pohjalle rakennettu kokonaisuus takaa opettajille rauhan keskittyä opetukseen sekä luo pohjan kasvulle ja IT-ympäristön monipuolistumiselle.

Pohdittava mm.

  • Opettajien päätelaitteet

  • Millaiset päätelaitteet tukevat opettajan omaa pedagogista lähestymistä? Onko jokaisella opettajalla opetustilan mediapisteen lisäksi henkilökohtainen päätelaite? Opetustyön suunnittelun ja kehittämistoiminnan näkökulmasta  on tärkeää, että laitetta voi hyödyntää oppilaitoksen ulkopuolella täysimääräisesti! Tablet-laite vai kannettava tietokone.

  • 1
  • Oppijan päätelaitteet

  • Millaiset päätelaitteet tukevat ja edistävät oppimista? Voiko päätelaitteella dokumentoida oppimista autenttisissa oppimisen kohteissa? Hyödynnetäänkö oppijoiden omia päätelaitteita opetuksessa? Kuinka käytöstä on sovittu huoltajien kanssa? Millainen päätelaite tukee parhaiten uuden opetussuunnitelman toteuttamista?

  • 2
  • Oppimisen ympäristöt

  • Erilaisten päätelaitteiden yleistyessä langattomien verkkojen kapasiteetin riittävyys ja kattavuus on tarkistettava. Millaiset sähköiset oppimisympäristöt tukevat parhaiten oppimista; sisällön tuottamista, tallentamista ja jakamista, yksin ja yhdessä? Tukeeko olemassa oleva sähköinen ympäristö valittuja päätelaitteita tai oppijoiden omia työkaluja? Kuinka esitystekniikka tukee erilaisia mobiilikäyttöjärjestelmiä?

  • 3
  • Hankinta

  • Millaisia resursseja päätelaitekannan hankintaan tai uusintaan on käytettävissä? Haetaanko ulkoista rahoitusta? Tuleeko leasing kyseeseen? Entäpä Ilona Oma, jossa päätelaitteet sisältävät kattavat tukipalvelut, oppimissisällöt ja pedagogisen koulutuksen opetushenkilöstölle?

   Onko budjetissa mahdollisuus säästää vaikkapa oppikirjahankinnoissa?

  • 4
  • Laitehallinta ja säilytys

  • Kuinka hankittu teknologia ylläpidetään ja hallinnoidaan? Missä tiloissa laitteita pääasiassa käytetään? Kulkevatko ne kotiin saakka? Kuinka laitteet ladataan ja säilytetään oppilaitoksessa?

  • 5

Pohditteko siirtymistä 1:1-malliin

Ilona Oma-suunnittelu 1:1 toimii käytännössä!

1. Valmistelut (strategia, Road Map) & mahdolliset inspiraatiokoulutukset
2. Oppilaitoksen sisäinen tiedotus sekä tiedotus oppilaiden vanhemmille
3. Laite- ja ohjelmistorekisterien perustaminen
4. Laitteiden käyttökuntoon laittaminen ja jakelu
5. Päivittäiseen ylläpitoon ja tukeen liittyvät järjestelyt
6. Pedagoginen implementointi (koska, miten, missä)
7. Pedagoginen koulutus - aikataulu & laajuus
8. Prosessituki & käyttöönoton tuki
9. Tekninen ja pedagoginen tuki

Referenssitarina

Asiakkaamme Kaarinassa!

Lukuvuoden 2014-2015 alussa Kaarinan kaikki yläkoulut siirtyivät 1:1 -aikakauteen, kun jokainen yläkoulun oppilas ja koko opetushenkilöstö ottivat käyttöön iPadit. Lisätietoja Kaarinan TVT -kehittämishankkeista löydät täältä: Digiope-blogi