Suosituksia laitehallintaan ja säilytykseen

"Suosituksissamme lähtökohta on koulun tarve – mikä ratkaisu toimii parhaiten nimenomaan mobiilin oppimisen näkökulmasta?"

- Andrei Kolmakow

Laitteiden hallinta eri kehitysvaiheissa

Ilona IT on ollut mukana sadoissa TVT -hankkeissa viimeisen viiden vuoden aikana – useimmiten jo pilotointivaiheessa varmistamassa onnistuneet tuote- ja palveluvalinnat. Tavoitteena on aina ollut luoda vakaa ja skaalautuva pohja sekä sen hetken tarpeisiin, että jatkokehitykselle. On luonnollista, että tarpeet muuttuvat laitekannan- ja osaamisen karttuessa. Myös tarve hallita koulun IT -ympäristöä kasvaa etenkin jos/kun muutamasta yhteiskäytössä olevasta laitteesta kehittyy ajan myötä ympäristö jossa jokaisella oppilaalla ja opettajalla on oma laite opetuksen ja opiskelun välineenä. Tästä lähtökohdasta olemme pyrkineet luomaan suosituksia eri kehitysvaiheessa olevien koulujen laitehallinnan ja säilytyksen ratkaisuista.

  • Suosituksia laitehallintaan

  • Laitehallintavaihtoehtoja eri laitemäärille ja käyttöjärjestelmille.

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 1