Mentorointia, koulutusta, lähi- ja vertaistukea – niistä on hyvä oppiminen tehty

Talven 2014-2015 aikana Ilona IT toimi Ruskis Oppimis- ja ohjauskeskuksessa TVT-mentorin roolissa toteuttaen pienryhmien koulutuksia, yksittäisille henkilöille suunnattuja lyhyitä ohjaavia sessioita ja avustaen erilaisissa tapahtumissa digitaalisten ympäristöjen käyttöä. TVT -mentorointi tuntui tehokkaalta tavalta edistää henkilökunnan oppimista tilanteessa, jossa osaamisen taso on vaihteleva ja mahdollisuus osallistua koulutuksiin isommalla ryhmällä rajallinen.

Yksilöllistä ohjausta ja apua täsmätarpeeseen

Ruskis1pv-40-web

Ruskiksella opiskelee lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä. Koulun päätehtävänä on tarjota liikunta- ja monivammaisille, sekä pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille, heidän perheilleen ja lähityöntekijöilleen tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Ruskiksella työskenteleekin monen eri ammattialan edustajia opettajista fysioterapeutteihin ja ohjaajista neuropsykologeihin. Roolit suhteessa asiakkaisiin, lapsiin ja nuoriin, ovat hyvin erilaisia riippuen mm. tarvittavan tuen luonteesta ja asiakkaan iästä. Osana Valteri -verkostoa eriyttäminen, monimediaiset menetelmät ja apuvälineiden laaja kirjo ovat olleet Ruskiksella arkea jo pitkään. Mobiililaitteet ja digitaaliset oppimisen ympäristöt ovatkin luonnollinen jatke jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Ruskiksella on myös iPad-luokka, jossa kaikilla oppilailla on käytössään omat iPadit. Muiden luokkien käytössä on kymmeniä lainattavia mobiililaitteita.

Tätä taustaa vasten myös henkilökunnan tieto- ja viestintätekninen avuntarve on varsin vaihtelevaa, eivätkä 15-20 hengen ryhmäkoulutukset palvele aina tehokkaasti kaikkia toiveita. Kun tekniikan perusteet on hallussa, voidaan lähiohjauksessa keskittyä siihen, mitä vaikkapa ensi viikolla tai ensi kuussa ollaan tekemässä oppilaiden kanssa ja kytkeä pedagogis-tekninen ideointi ja opettelu juuri itselle ja oppilaille akuutteihin asioihin. Asiantuntijoiden kesken voidaan jakaa tietoja ja kokemuksia uusimmista ympäristöistä ja sovelluksista. Toisaalta jos on itse aivan alussa tekniikan kanssa, on soveltamisen kytkeminen alusta asti omaan opetukseen aivan erityisen tehokasta.

Kalenteri intraan ja aikoja varailemaan

Ennen ohjaustapaamisten aloittamista TVT-mentori tutustui Ruskiksen aiempiin koulutuksiin ja tieto- ja viestintätekniikan kulttuuriin rehtorin, tvt-yhteyshenkilöiden, -kehittäjien ja muutaman opettajan kanssa. Tutustumisten jälkeen perustettiin yhteinen alusta, jossa henkilökunta voi esittää toiveensa aiheesta ja varata ajan tapaamiseen tai pienryhmäkoulutukseen. Alusta voi olla asiakkaan oma tai Ilona IT:n perustama sopiva alusta. Ruskiksella käytettiin intrasta löytyvää lomaketta.

Aikuiskoulutus-579-web
Aiheet vaihtelivat laidasta laitaan esim. iPadin käytöstä Gmailin käyttöön ja sovellusvinkeistä tietokoneen, pilvipalvelun ja mobiililaitetyöskentelyn yhdistämiseen joustavasti. Kolmessa vartissa ehtii jo paljon, jos osallistujia on yksi tai kaksi. Täsmäohjauksen tuloksena on rohkaistumisen ja oppimisen lisäksi parempi ymmärrys omasta osaamisesta, mikä helpottaa mm. rehtoreiden työtä oman oppilaitoksen osaamisen johtamisessa. Monet uskaltavat myös kysyä enemmän kysymyksiä kahdenkeskisessä ohjaustilanteessa kuin isomman ryhmän kesken.

Vahvasti kohti vuoden 2016 uutta opetussunnitelmaa

Ruskis on ottanut ajoissa askeleita kohti uutta vuonna 2016 voimaan tulevaa opetussuunnitelmaa ja järjestänyt henkilöstölleen osallistavia suunnittelupäiviä aiheesta. Suunnittelussakin on hyödynnetty tieto- ja viestintätekniikkaa ja digitaalisia ympäristöjä.

Ruskiksella on sekä pedagogista että teknistä osaamista omasta takaa ja sen tehokas jakaminen koko organisaatiolle, Valteri-verkostolle ja muille oppilaitoksille jatkuu edelleen.

Yhteyshenkilö:

Kehittämispäällikkö Leea Paija, leaa.paija (at) ruskis.fi, puh. 0295 335 465