Risto Korhosen opetusteknologian stipendiohjelma

Ilona IT Oy on avannut 1.3.2014 Risto Korhosen 50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä hänen nimeään kantavan stipendiohjelman.
Stipendiohjelma kunnioitti myös Riston 25 vuoden työuraa tietotekniikan ja opetusteknologian parissa.

Vuoden 2018 stipendin saa Jari Harvio, Hämeenlinnasta

Vuoden 2018 stipendin saa Jari Harvio, Hämeenlinnasta

Jari on TVT:n monitoimimies ja hän on kehittänyt suunnitelmallisesti ja monipuolisesti Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen palveluja. Pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena Hämeenlinna on tänään yksi Suomen johtavista TVT:n mahdollisuuksia hyödyntävistä kunnista.

Jarin kädenjälki näkyy myös kansallisessa Digikilta-verkostohankkeessa, jossa luodaan uudenlaisia malleja edistää ja tukea opetustoimen infrasta vastaavien yhteistyötä ja vertaisoppimista. Keväällä 2018 Digikilta kokosi yhteen ITK-päivillä Tutor-opettajat kuulemaan toisiaan ja jakamaan keskenään oivalluksia.

Jari on ollut myös avainhenkilö kehittämään OppilasAgentti-toimintaa, niin Hämeenlinnassa kuin valtakunnallisesti.

Jari on kehittäjäluonne ja hämeenlinnalaisia opetusta ja oppimista tukevia ratkaisuja ovat mm. Airo pilvityöpöytä, Tieran Edustore ja Picamentor

  • Koska Jari on kaupungin virkamies ja hankinnoissakin päättävässä roolissa, lahjoitamme stidendin sisältämät 1000 € Jarin ehdottamaan kohteeseen

2015 perusopetuksen stipendit: Riikka Sirkko ja Ilkka Repo, Haapavedeltä

Perusopetuksen stipendin saivat Riikka ja Ilkka Haapaveden Hyttikallion koululta.

He ovat hyödyntäneet luovalla tavalla ja monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa luokassa, jossa opiskelee 23 oppilasta, joista viidellä on pidennetty oppivelvollisuus kehitysvammaisuuden vuoksi.

Esimerkillistä toimintaa luokan osalta on ollut myös se, että luokka on itse rahoittanut ensimmäiset iPad-hankintansa keräämällä romurautaa!

Valitettavasti en päässyt Haapvedelle itse, onneksi saatoin Adobe Connectin avulla tervehtiä voittajia ja kehua heidät kuplille omiensa edessä.

2015 perusopetuksen stipendit: Riikka Sirkko ja Ilkka Repo, Haapavedeltä
2015 varhaiskasvatuksen stipendi: Teija Luukkainen, Savonlinnasta

2015 varhaiskasvatuksen stipendi: Teija Luukkainen, Savonlinnasta

Varhaiskasvatuksen opetusteknologiastipendin 2015 sai Teija Savonlinnasta. Teijan ja iPanoiden toimintaan voi tutustua Helmiä ja timantteja blogissa: http://helmiajatimantteja.blogspot.fi tai kurkata Teijan ylläpitämästä ”iPanat Vasussa” Facebook-ryhmästä.

Minulla oli ilo käydä kertomassa stipendistä Kellarpellon päiväkodin kevätjuhlissa, jossa Teija hyödynsi luontevasti teknologiaa juhlan toteutuksessa. Varmasti kaikki vanhemmat olivat positiivisesti yllättyneitä ja iloisia siitä, miten heidän lapsensa osasivat käyttää työvälineitä ja sovelluksia eskarissa.

2014 stipendi: Marjo Tavast, Tampereelta

Ensimmäisen stipendin saaja etsittiin avoimesti ehdotuksien perusteella. Marjoa ehdotettiin useammassa hakemuksessa ja useilta eri paikkakunnilta. Hän on tehnyt vaikutuksen aktiivisella toiminnallaan niin sosiaalisessa mediassa, kuin valtalehtien mielipidesivustoilla.

Marjo hyödyntää ja kokeilee opetuksessa monipuolisesti erilaisia sähköisen oppimisen välineitä ja jakaa kokemuksia niin omassa blogissaan kuin muualla somessa.

Kriittisenä ajattelijana ja pedagogina Marjo on osallistunut aktiivisesti keskusteluun TVT:n käyttämisestä, puolustanut ja kannustanut. Marjo on kuvannut TVT:aa huikeaksi mahdollisuudeksi pedagogiseen muutokseen sekä apuvälineeksi vuorovaikutuksen lisäämiseen, palautteen monipuolistamiseen ja opiskelijan kohtaamiseen. Marjo korostaa, että TVT:n käyttö on lisännyt innostuksen, visuaalisuuden ja luomisen ilon kasvamista niin opiskelijoissa kuin opettajassa.

2014 stipendi: Marjo Tavast, Tampereelta

Onnittelut kaikille stipendin saaneille!

STIPENDIOHJELMAN SÄÄNNÖT:

Stipendiohjelmasta voidaan lahjoittaa kunkin vuoden toukokuussa stipendejä (1-10 kappaletta) opetusteknologiaa edistyksellisesti käyttävälle opettajille tai opiskelijalle. Stipendien arvo voi vaihdella (100-1000€) ja niitä jaetaan esimerkiksi 1000€ arvosta jopa vuosittain.

Stipendejä voidaan jakaa saajille kaikista opintoasteista aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

  • Stipendejä voi myös hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteella opetusteknologiastipendi@ilonait.fi tai erikseen vuosittain kerrottavalla tavalla.
  • Stipendien saajaksi otetaan myös ehdotuksia vastaan.

Stipendien jakamisen apuna voi olla myös erikseen valittu riippumaton valitsijaraati.

Stipendien saajat julkaistaan sosiaalisessa mediassa, näillä websivuilla ja lehdistötiedotteella.

Lahjoitukset:

Stipendiohjelmaan voivat varoja lahjoittaa kaikki yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt. Ilona IT voi myös aktiivisesti tarjota erilaisia palveluja ja järjestää keräyksiä ohjelman varojen kartoittamiseksi. Perustajatukijat ovat mahdollistaneet stipendiohjelman aloittamisen.

Stipendiohjelma jakaa stipendejä niin kauan, kuin ohjelman varat riittävät. Ilona IT Oy on sitoutunut lahjoittamaan ohjelmalle 1000€ joka vuosi. Tällä hetkellä rahaston koko on jo n 7000€.

Ilona IT Oy hallinnoi stipendiohjelman varoja eriytetyllä kirjanpidolla.

  • Lahjoitustili: Nordea FI83 1743 3000 0145 67
  • Maksuviite: stipendiohjelma

Lisätietoja:

  • Christian Alopaeus, toimitusjohtaja
  • 0400-412 158 christian [at] ilonait.fi
  • Ilona IT Oy

Risto Korhonen (KM, luokanopettaja) aloitti 7.3.1989 opetusteknologian parissa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistamassa Gaudeamus Datassa. Sen jälkeen kokemusta on karttunut myynti-, konsultointi-, koulutus- ja esimiestehtävissä. Jatkuvasti kuitenkin lähellä oppilaitosasiakkaan arkea. Risto on vuonna 2010 perustetun Ilona IT Oy:n osakas ja yrittäjä.

Stipendiohjelman tavoitteena on kannustaa sekä opettajia että opiskelijoita opetusteknolgian monipuoliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttämiseen. Ohjelmalla halutaan myös nostaa esille hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä avuksi muille opettajille ja opiskelijoille.

Olen iloinen, että minulle on mahdollistettu myös tällä tavalla kiittää aktiivisia tekijöitä ja kannustaa kaikkia hyödyntämään opetusteknologian käyttämistä opetuksessaan!

Risto Korhonen
yrittäjä, Ilona IT Oy