OHO – ohjelmointi ja pelillisyys perusopetuksessa

Tarvitsetko taitoja ja ideoita ohjelmoinnin ja pelillisyyden hyödyntämiseen opetuksessa? Tule mukaan OPH:n rahoittamaan Ohjelmointi ja pelillisyys perusopetuksessa -koulutukseen!

Miksi?

Miksi?

Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman myötä ohjelmointi on tullut osaksi perusopetusta. Ohjelmointi mainitaan osana laaja-alaista osaamista sekä ala- että yläkoulun puolella. Myös pelillisyyden tuomia mahdollisuuksia opetukselle painotetaan uudessa opetussuunnitelmassa. Nämä teemat saattavat tuntua haastavilta monista opettajista.

OHO-koulutus lähtee liikkeelle alkeista ja sen aikana opettaja tutustuu ohjelmointiin, kartuttaa omaa ohjelmointiosaamistaan sekä tutustuu pelillisyyden hyödyntämiseen opetuksessa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ohjelmoinnista kokonaisuutena, kartuttaa ohjelmointitaitoja sekä antaa ideoita, rohkeutta ja inspiraatiota ohjelmoinnin opetukseen sekä pelillisyyden hyödyntämiseen perusopetuksessa. Koulutus on toiminnallinen kokonaisuus, jossa osallistujat pääsevät itse kokeilemaan, tuottamaan ja arvioimaan ohjelmointiin ja pelillisyyteen liittyviä tuotoksia.

Tavoite

Koulutukseen otetaan mukaan 26 osallistujaa! // KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

  • Toteutustapa

  • Koulutus toteutetaan etäopetuksena Adobe Connect -järjestelmällä. Koulutusjaksojen välillä työskentelet itsenäisesti esimerkiksi oman luokkasi/ryhmäsi kanssa. Kouluttajat antavat palautetta ja ohjausta koko koulutusprosessin ajan, lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Saat ja annat myös vertaispalautetta.

   Koulutuksen alussa tuotat oman kehittymissuunnitelmasi, joka osoittaa sekä henkilökohtaiset oppimistavoitteesi että oman oppilaitoksesi kehittämisen erityistarpeet koulutuksen teemoihin liittyen.

  • 1
  • Kohderyhmä

  • Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opettajille.

   Toivomme koulutukseen mukaan ensisijaisesti työpareja. Tarvittaessa koulutukseen voi osallistua myös yksin, mikäli omasta koulusta ei löydy innokasta paria. Koulutus on tarkoitettu vasta ohjelmointiin tutustuville opettajille, eikä pohjatietoa aiheesta vaadita. Koulutus antaa ideoita ja välineitä sekä ala- että yläkoulun ohjelmointiin, mutta osallistuja voi itse valita mm. vaihtoehtoisten tehtävien kautta mitä asioita hän koulutuksessa painottaa.

  • 2

Koulutusosiot ja laajuus

Ilmoittautuminen edellyttää osallistumista kaikkiin koulutusosioihin joko koulutuspäivänä tai katsomalla jälkikäteen tallenteen ja tekemällä koulutuskertaan liittyvät tehtävät. Tehtäviä tehdään sekä koulutuskerran aikana että itsenäisesti koulutuskertojen välillä.

Koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti iltapäivällä klo 12-15. Klo 15-16 on varattu aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä kysymyksille.

Koulutuspäivät: 

Syyslukukausi 2018: 15.11., 3.12.

Kevätlukukausi 2019: 16.1., 12.2., 12.3., 2.4., 29.4.

Syyslukukausi 2019: 10.9., 8.10., 19.11.

  • Ohjelmoinnin perusteet (1op)

  • Koulutusosiossa perehdyt ohjelmointiin, sen logiikkaan ja perusteisiin sekä ohjelmoinnin rooliin opetussuunnitelmassa. Tutustut myös ohjelmoinnilliseen ajatteluun, ilman teknologiaa tapahtuvaan ohjelmointiin sekä yksinkertaisiin graafisiin ympäristöihin, joita voi hyödyntää ohjelmoinnin oppimisessa ja opetuksessa.

  • 1
  • Luova ohjelmointi (3op)

  • Koulutusosiossa perehdyt syvemmin ohjelmoinnin logiikkaan ja rakenteisiin. Tutustut syvällisemmin ja monipuolisemmin graafisiin ympäristöihin ja pääset hyödyntämään omaa luovuuttasi. Pääset kokeilemaan myös tekstipohjaista ohjelmointia. Toteutat osion aikana erilaisia oman osaamistason mukaisia harjoitustehtäviä, joilla vahvistetaan ohjelmoinnillista ajattelua ja ohjelmoinnin osaamista.

  • 2
  • Ohjelmoinnin mahdollisuudet (1op)

  • Koulutusosiossa tutustut ohjelmoinnin tuomiin mahdollisuuksiin yksilön, yhteiskunnan  ja työelämän näkökulmista. Laajennat tietämystäsi ohjelmoinnin roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa ja pääset ideoimaan ohjelmointia hyödyntäviä monialaisia projekteja.

  • 3
  • Ohjelmoinnillisen ajattelun toiminta- ja oppimisympäristöt (2op)

  • Koulutusosiossa tutustut ohjelmoinnillista ajattelua ja yhteisöllistä ongelmanratkaisua kehittävien moninpeliympäristöjen (esim. Minecraft) sekä lisätyn todellisuuden ratkaisujen hyödyntämiseen opetuksessa. Kokeilet käytännössä kuinka pelillinen moninpeliympäristö sopii yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Lisäksi kokeilet lisätyn todellisuuden avulla reaalimaailman ja sen päälle rakennetun virtuaalisten kerrosten yhdistämistä (esim. Assemblr).

  • 4

Ilmoittaudu koulutukseen!

KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

Ilmoittautuminen on auki 1.8.-31.10.2018 tai kunnes paikat tulevat täyteen.

Koulutukseen otettiin mukaan 28 opettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

  • Annu Schroderus, Asiantuntija, kouluttaja, Ilona
  • Annu Schroderus

  • Asiantuntija, kouluttaja

  • annu@ilonait.fi
  • 050 3002207
  • Teemu Moilanen

  • Asiantuntija, kouluttaja

  • teemu@ilonait.fi
  • 040 5222051