Yhteisöllistä oppimista O365-ympäristössä

Kysy lisätietoja!
O365-KOULUTUSTEN KESKEISET AJATUKSET

O365-KOULUTUSTEN KESKEISET AJATUKSET

 1. Ilonan O365-koulutuksen käytyäsi sinulla on ymmärrystä ja käytännön digitaitoja osallistavan ja yhteisöllisyyttä tukevan pedagogiikan toteuttamiseen O365-ympäristössä.
 2. Opit keinoja ja saat esimerkkejä, miten koko työyhteisö voi aloittaa pilvipalvelun käytön osana opetusta, suunnittelu- ja koordinointityötä.
 3. Opit myös, miten työskentelyyn vaikuttaa se, että työvälineinä ovat mobiililaitteet tai tietokoneet, oppilaitoksen laitteet tai oppilaiden omat laitteet.

Opi365: Yhteisöllistä oppimista O365-ympäristössä -verkkokoulutus 3 x 1,5h

Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on harjoitella kolmen työkalun (Forms, Sway, OneNote) perusteet niin, että pääset hyödyntämään niitä heti omassa työssäsi. Käytännönläheisten harjoitusten lisäksi saat myös runsaasti helppoja tehtäväesimerkkejä sekä ideoita palvelun hyödyntämiseen.

Kenelle:
Opettajat, jotka eivät vielä ole aktiivisesti ottaneet käyttöön oppilaitoksensa Office 365-palvelua osana opetusta ja työskentelyä. Perusopetus, 2.aste.

Koulutuksen sisältö:
1. kerta: Työvälineenä Forms
O365-palvelu yleensä, sähköisen lomakkeen luominen, käyttö ja mahdollisuudet
2. kerta: Työvälineenä Sway
Visuaalinen esitystyökalu, sen käyttö, jakaminen ja mahdollisuudet
3. kerta: Työvälineenä OneNote
Sähköinen muistikirja opetuksessa, käyttö, jakaminen, oppimisen teko näkyväksi

Koulutuksen toteutus:

Koulutus järjestetään vuorovaikutteisena verkkokoulutuksena Adobe Connect -järjestelmällä. Osallistuakseni verkkokoulutukseen sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta. Kouluttaja auttaa ja opastaa järjestelmän käytössä. Osallistujalla olisi hyvä olla oppilaitoksen O365-tunnus.

Tilaa kunnallesi tai koulullesi oma O365-koulutus:

Pauliina Venho, pauliina@ilonait.fi
Annu Schroderus, annu@ilonait.fi

Koulutuksen hinta:
800€ (alv 0%)

O365 yhteisöllisessä työskentelyssä -verkkokoulutus 4 x 3h

Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään monipuolisesti O365-palvelua käytännön harjoittelun kautta. Jokainen teema sisältää paljon esimerkkejä koulumaailmasta ja toiminnallisia tehtäviä, joita on helppoa soveltaa omassa työssä.

Kenelle:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki opettajat ja kouluttajat, jotka haluavat oppia hyödyntämään pilvipalveluita omassa opetuksessaan. Lisäksi koulutus sopii erinomaisesti kuntien tutoropettajille ja -kouluttajille, jotka tulevat toimimaan toisten opettajien tukena digitaalisten ympäristöjen ja työkalujen pedagogisessa käytössä.

Koulutuksen toteutus ja ajankohta:

Koulutus järjestetään vuorovaikutteisena verkkokoulutuksena Adobe Connect -järjestelmällä. Osallistuakseni verkkokoulutukseen sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta. Kouluttaja auttaa ja opastaa järjestelmän käytössä.

Tilaa koulullesi/kunnallesi oma O365-koulutus:
Pauliina Venho, pauliina@ilonait.fi
Annu Schroderus, annu@ilonait.fi

Koulutuksen hinta:
1500 € (alv 0%)

Tutustu koulutuksen sisältöesimerkkeihin alla. Koulutus voidaan räätälöidä osaamistason ja toiveiden mukaan tilaajalle sopivaksi kokonaisuudeksi. Räätälöitynä hinta muotoutuu kokonaisuuden mukaisesti. Lisätietoja: Pauliina Venho pauliina@ilonait.fi, Annu Schroderus annu@ilonait.fi

  • Portfoliotyöskentely pilvipalvelua hyödyntäen

  • Koulutuksessa opit miten portfoliotyöskentelyn kautta tuodaan esille oppilaan omia vahvuuksia, tehdään oppimista näkyväksi ja saadaan näin jatkuvuuden tunnetta oppimisprosessiin. Opit myös, miten itse-, vertais- ja opettajan antaman arvioinnin voi toteuttaa osana portfoliotyöskentelyä pilvipalvelussa ja miten se tukee läpinäkyvyyttä ja helpottaa opettajien keskinäistä yhteistyötä.
   Työväline: OneNote

  • 1
  • Esittäminen, havainnollistaminen, opettaminen

  • Koulutuksessa opit miten pilvipalveluiden visuaalisten työkalujen avulla tehdään tietoa näkyväksi ja rikastetaan omia opetusmateriaaleja tai projektien ja pienten tutkimusten raportointia. Opit myös, miten tuotoksia voidaan tehdä yhteisöllisesti ja monipuolisesti erilaisia laitteita hyödyntäen.
   Työväline: Sway ja Powerpoint

  • 2
  • Kyselyt, haastattelut ja itsearviointi sähköisillä lomakkeilla

  • Koulutuksessa opit, miten sähköisiä lomaketyökaluja voidaan käyttää oppilaiden omissa tutkimusprojekteissa (kyselyt, haastattelut, seurantatutkimus), kokonaisuuksien opiskelussa yksin tai ryhmissä, osana monipuolista arviointia, koulun ja kodin välisessä yhteistyössä, sekä opettajanhuoneessa osana arjen koordinointia.
   Työväline: O365 Forms

  • 3
  • Koulutuskokonaisuuksien ja kurssien luominen sähköisessä ympäristössä

  • Koulutuksessa opit luomaan oman koulutuskokonaisuuden pilvipalveluun. Kurssityökalun avulla voit mm. suunnitella ja jakaa/toteuttaa erilaisia opetussisältöjä, yksilö-/ryhmätehtäviä, erilaisia tehtävien palauttamisen muotoja ja arvioinnin tapoja.
   Työväline: Luokan muistikirja ja O365 Teams (ent. Classroom)

  • 4