Etsitkö ideoita, tarvitsetko taitoja mobiiliteknologian hyödyntämiseen opetuksessa? Tule mukaan OPH:n rahoittamaan Mobiilitotaali 3 -koulutukseen!

Miksi?

Suomalaiset oppilaitokset ovat digitaalisesti hyvin varusteltuja ja varustelu on mobiilia, mutta varsin kirjavaa. Opettajilla on haasteita ottaa pedagogiseen käyttöön oppilaiden omat päätelaitteet, eikä aina tiedetä, miten koulun tarjoamia laitteita voisi hyödyntää pedagogisesti järkevästi. Mobiililaitteiden käyttäminen opetuksessa voi tuntua opettajista vaikealta.

Miksi?

Koulutuksen avulla vahvistat tvt:n opetuskäytön suunnitelmallisuutta, omia taitojasi sekä mobiilioppimisen nivomista osaksi oppilaittesi opiskelutaitoja.

Uusi OPS

Uusi OPS

Koulutuksessa pääset vahvistamaan pedagogista tvt-osaamistasi OPSin laaja-alaisen oppimisen taitoalueiden 1-5 kautta. Koulutus auttaa konkretisoimaan OPSia eri luokka-asteilla. Opettelemme hyödyntämään mobiiliteknolologiaa, joka on oppilaiden arjessa läsnäoleva viestinnän ja median kuluttamisen väline. Näkökulmana on kuitenkin mobiilisti tuottaminen, koska tiedetään, että yksin ja yhdessä tuottaminen syventävät oppilaiden TVT:n hallinta- ja ongelmanratkaisutaitoja paremmin kuin pelkkä median kuluttaminen.

Koulutukseen otetaan mukaan 20 osallistujaa!

  • Toteutustapa

  • Toteutamme Mobiilitotaali 3 -koulutuksen etäopetuksena Adobe Connect-järjestelmällä. Koulutusjaksojen välillä työskentelet oman työparisi kanssa. Kouluttajat antavat palautetta ja ohjausta koko koulutusprosessin ajan. Sinulla on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tämän lisäksi saat porukalta vertaispalautetta. 

   Koulutuksen alussa tuotat oman kehittymissuunnitelmasi, joka osoittaa sekä henkilökohtaiset oppimistavoitteesi että oman oppilaitoksesi kehittämisen erityistarpeet.

  • 1
  • Kohderyhmä

  • Mobiilitotaali on suunniteltu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajille, jotka ovat käyttäneet mobiililaitteita opetuksessaan jonkin verran tai vasta vähän.

   Toivomme ensisijaisesti mukaan opettajapareja, jotka vievät koulutuksessa laadittavaa kehittämissuunnitelmaansa eteenpäin omissa oppilaitoksissaan konkreettisia tehtäviä tekemällä. Parhaat kokemukset ovat tulleet, kun työparina on aloittelija ja jo hieman osaavampi opettaja.

   Edistyneiden kannattaa tutustua Digitutor-koulutuksiimme!

  • 2

Koulutusosiot ja laajuus

Ilmoittautuminen edellyttää osallistumista kaikkiin koulutusosioihin verkon kautta joko koulutuspäivänä tai katsomalla jälkikäteen tallenteen ja tekemällä koulutuskertaan kuuluvat tehtävät.

Koulutus alkaa 9.10.2018 ja päättyy 7.5.2019

Verkkotapaamisten ajankohta on klo 12.15-15.15
+ klo 15.15-16.15 ohjausmahdollisuus

  • Mobiilivälineet oppimisen tukena (2op)

  • Koulutuksessa perehdyt mobiililaitteisiin yhteisöllisessä oppimisessa ja osallistavassa arvioinnissa. Tutustumme SAMR- ja TPACK-malleihin, luot oman kehittymissuunnitelmasi, opit yhteisöllistä tiedonrakentamista pilvipalveluissa, digitaalisten kysely-, palaute- ja arviointilomakkeiden tekemistä sekä pedagogisia toimintamalleja omien toteutustesi tueksi.

   Koulutuspäivät: 9.10., 29.10., 14.11.

  • 1
  • Mobiilimedia ja monilukutaito (3op)

  • Koulutusosiossa pääset kehittämään moniluku- ja digitaalisen tuottamisen taitojasi. Lisäksi avataan monilukutaidon pedagogiikkaa eri oppiaineissa ja eri ikäisten oppijoiden kanssa. Tuotamme tekstiä, infograafeja, videoita ja kuvia. Tutustumme myös 360-kuvaamiseen, äänen tuottamiseen ja jakamiseen sekä animaatioon ja monimediaisiin julkaisuihin.

   Koulutuspäivät: 29.11., 16.1., 29.1., 14.2. 

  • 2
  • Pelillistäminen, algoritminen ajattelu ja ohjelmointi mobiilisti (2op)

  • Koulutuksessa perehdyt oppimisen pelillistämiseen, algoritmiseen ajatteluun ja
   ohjelmointiin. Pääset tuottamaan oman pelillistetyn
   opetuskokonaisuuden, kokeilemaan mobiilia ohjelmointia ja ohjelmoinnillisen ajattelun
   askeleita omien oppilaidensa kanssa, sekä arviointitapoja jotka sopivat näihin kokonaisuuksiin.

   Koulutuspäivät: 14.3., 26.3.

  • 3
  • Tutkiva ja oppiainerajat ylittävä mobiiliprojekti (2op)

  • Koulutuksessa tutustut tutkivaan/ilmiöperustaiseen toimintamalliin, joka tukee oppiainerajat ylittävien ja laaja-alaisen osaamisen yhdistävien projektien toteuttamista. Harjoitustyönä suunnittelet omaan aihepiiriin liittyvän ilmiöperustaisen kokonaisuuden, jossa hyödynnetään monipuolisesti mobiiliteknologiaa ja joka voidaan toteuttaa omassa oppilaitoksessa.

   Koulutuspäivät: 4.4., 15.4., 23.4.

  • 4
  • Laitehallinta ja tulevaisuus (1op)

  • Koulutusosiossa perehdytään eri mobiilikäyttöjärjestelmien tuomiin erityispiirteisiin
   oppilaitoskäytössä. Koulutuksessa opitaan mm. millaisia ylläpito- ja hallintavaihtoehtoja on tarjolla koulun ja oppijoiden mobiililaitteille. Lisäksi koulutusosiossa tarkastellaan teknologian ja mobiilikehityksen tulevaisuuden näkymiä ja pohditaan sitä, millaisen teknologia ennakoidaan rantautuvan arkeen ja oppimiseen viiden tai viidentoista vuoden kuluttua.

   Koulutuspäivä: 7.5.

  • 5
  • 6

Ilmoittaudu Mobiilitotaali 3 -koulutukseen!

KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

Koulutukseen otettiin mukaan >20 opettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä (esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus).

 

Tutustu aiempien Mobiilitotaali-koulutusten tuotoksiin!

Mobiilitotaali-koulutukset ovat OPH:n rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Näin ollen koulutusten aikana tehtyjä tuotoksia on velvollisuus jakaa niin, että mahdollisimman moni voi saada niistä ideoita itselleen.

Olemme keränneet koulutusten tuotoksia tänne!

  • Pauliina Venho, Asiantuntija, kouluttaja, Ilona
  • Pauliina Venho

  • Asiantuntija, kouluttaja

  • pauliina@ilonait.fi
  • 040-1264834