Etsitkö ideoita, tarvitsetko taitoja mobiiliteknologian hyödyntämiseen ammatillisessa opetuksessa? Tule mukaan OPH:n rahoittamaan Mobiilitotaali ammatillinen -koulutukseen!

Miksi?

Miksi?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä opettajan on opittava tuottamaan sisältöjä ja ohjausta verkon kautta. Yhteistyössä työpaikkojen kanssa rakennetaan joustavia opintopolkuja ja tapoja tunnistaa/tunnustaa osaamista. Mobiilitotaalissa opettaja suunnittelee ja toteuttaa mobiilisti toimivia kokonaisuuksia sekä oppii, miten tvt-ympäristöillä ja mobiililaitteilla tuetaan osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Koulutuksen avulla vahvistat tvt:n opetuskäytön suunnitelmallisuutta, omia taitojasi sekä mobiilioppimisen nivomista osaksi opiskelijoidesi opiskelutaitoja.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mobiiliteknologiaan liittyvää pedagogista osaamista opettajalta vaadittavien ammatillisten oppimis- ja ohjausratkaisujen mukaisesti. Koulutus on toiminnallinen kokonaisuus, jossa osallistujat pääsevät harjoittelemaan, minkälaista on teknologiataitojen yhteisöllinen oppiminen etäopetuksessa ja saavat ohjausta sekä palautetta tuotoksistaan.
Tavoite

Koulutukseen otetaan mukaan 20 osallistujaa!

  • Toteutustapa

  • Toteutamme Mobiilitotaali ammatillinen -koulutuksen etäopetuksena Adobe Connect-järjestelmällä. Koulutusjaksojen välillä työskentelet oman työparisi kanssa. Kouluttajat antavat palautetta ja ohjausta koko koulutusprosessin ajan. Sinulla on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tämän lisäksi saat porukalta vertaispalautetta.

   Koulutuksen alussa tuotat oman kehittymissuunnitelmasi, joka osoittaa sekä henkilökohtaiset oppimistavoitteesi että oman oppilaitoksesi kehittämisen erityistarpeet.

  • 1
  • Kohderyhmä

  • Koulutukseen voivat osallistua ammatillisen opettajat.

   Toivomme oppilaitoksista ensisijaisesti mukaan opettajapareja (esim. mobiiliteknologian hyödyntämistä aloitteleva ja hieman edistyneempi opettaja yhdessä). He vievät koulutuksessa laadittavaa kehittämissuunnitelmaa eteenpäin omissa oppilaitoksissaan käytännönläheisiä tehtäviä tekemällä.

   Edistyneiden kannattaa tutustua Digitutor-koulutuksiimme

  • 2

Koulutusosiot ja laajuus

Ilmoittautuminen edellyttää osallistumista kaikkiin koulutusosioihin joko koulutuspäivänä tai katsomalla jälkikäteen tallenteen ja tekemällä koulutuskertaan kuuluvat tehtävät. Koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti klo. 12.00-15.00 ja 15.00-16.00 varataan aikaa ohjaukselle ja kysymyksille.

Koulutus alkaa ohjauskeskusteluilla lokakuussa 2018 ja ensimmäinen yhteinen verkkosessio on 7.11.2018. Katso tarkemmat päivät koulutusosioiden kuvauksista.

  • Ohjauskeskustelu työpareittain 1h

  • Ennen yhteisten verkkotapaamisten alkamista kaikkien työparien kanssa käydään tunnin ohjauskeskustelut, joissa tehdään näkyväksi nykyinen osaaminen ja työparin tavoitteet. Samalla laaditaan pohja kehittämissuunnitelmalle, josta käy ilmi sekä henkilökohtaiset oppimistavoitteet että osallistujan oman oppilaitoksen kehittämisen eritystarpeet mobiiliteknologian hyödyntämisen näkökulmasta.

   Ohjauskeskustelut toteutetaan 15.-30.10.2018 

   Osallistujat varaavat itselleen sopivimman ajan varauskalenterista, joka avautuu 1.10.2018.

  • 1
  • Mobiilivälineet oppimisen tukena (3op)

  • Koulutuksessa perehdyt mobiililaitteisiin oppimisessa, ohjauksessa, henkilökohtaistamisessa ja osallistavassa arvioinnissa. Työkaluina ovat yhteisölliset tiedon rakentamisen työvälineet, kysely-/palaute-/arviointityökalut ja mobiilit pedagogiset toimintamallit. Tehtävänä suunnittelet opetuskokonaisuuden, jossa hyödynnät opittuja työkaluja.

   Koulutuspäivät: 7.11., 22.11., 4.12. 

  • 2
  • Mobiilimedia ja monilukutaito (2op)

  • Koulutusosiossa pääset kehittämään moniluku- ja digitaalisen tuottamisen taitojasi. Lisäksi avataan monilukutaidon pedagogiikkaa ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Tuotamme tekstiä, infograafeja, videoita ja kuvia. Tutustumme myös 360-kuvaamiseen, äänen tuottamiseen ja jakamiseen sekä animaatioon ja monimediaisiin julkaisuihin.

   Koulutuspäivät 2019: 10.1., 1.2., 12.2. 

  • 3
  • Mobiilin verkko-opetuksen ABC (2op)

  • Koulutusosiossa perehdyt mobiilisti toimivan verkko-opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen kulmakiviin. Opit valitsemaan verkkototeutustapoja, tuottamaan sisältöä ja tehtäviä sekä toteuttamaan ohjausta ja arviointia verkossa. Osallistujat tuottavat harjoitustyönä mobiililaitteella toimivan verkkototeutuksen.

   Koulutuspäivät 2019: 13.3., 28.3., 17.4. 

  • 4
  • Tulevaisuutta vai nykyhetkeä: pelillisyys, robotiikka ja virtuaalitodellisuus (1op)

  • Koulutuksessa perehdyt oppimisen pelillistämiseen, robotiikkaan ja virtuaali- sekä lisättyyn todellisuuteen ammatillisessa koulutuksessa. Osallistujat suunnittelevat oman alansa tulevaisuuden oppimisen teknologiamaiseman (esim. infograafina tai videona), sekä oman pelillistetyn opetuskokonaisuuden.

   Koulutuspäivät 2019: 8.5., 21.5. 

  • 5
  • Ilmiöperustainen, työelämälähtöinen mobiiliprojekti (2op)

  • Koulutuksessa tutustut ilmiöperustaiseen toimintamalliin, joka tukee oppiainerajat ylittävien ja elinikäisen oppimisen avaintaitoja yhdistävien projektien toteuttamista. Opit, miten mobiililaitteita hyödyntämällä voidaan suunnitella projekteja, ohjata oppimisprosessin etenemistä sekä tuottaa ilmiölähtöinen oppimiskokonaisuus yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa. Osallistujat suunnittelevat harjoitustyönä  ilmiöperustaisen kokonaisuuden, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

   Syksy 2019 (päivämäärät annetaan myöhemmin)

  • 6

Ilmoittaudu Mobiilitotaali Ammatillinen koulutukseen!

KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

Ilmoittautuminen käynnissä tästä linkistä 6.8.-31.9.2018

Koulutukseen otetaan mukaan 20 ammatillista opettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opettajaparit ovat etusijalla ilmoittautumisessa.

Tutustu aiempien Mobiilitotaali-koulutusten tuotoksiin!

Mobiilitotaali-koulutukset ovat OPH:n rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Näin ollen koulutusten aikana tehtyjä tuotoksia on velvollisuus jakaa niin, että mahdollisimman moni voi saada niistä ideoita itselleen.

Olemme keränneet koulutusten tuotoksia tänne!

  • Pauliina Venho, Asiantuntija, kouluttaja, Ilona
  • Pauliina Venho

  • Asiantuntija, kouluttaja

  • pauliina@ilonait.fi
  • 040-1264834