Luentotallennus

Ota yhteyttä

Katso opetustilanne uudestaan ja uudestaan!

Luentotallennus - Echo 360

Luentotallennus - Echo 360

Echo360-ratkaisu luo tallenteen ympärille sosiaalisen oppimisympäristön. Echo360 on maailman ensimmäinen erityisesti oppilaitoskäyttöön suunniteltu täysin automatisoitava luentotallennusjärjestelmä. Järjestelmä ajastaa, nauhoittaa, prosessoi ja julkaisee tallennettavan luennon. Opettajan tehtäväksi jää – kuten ennenkin – opettaa!

Luentotallennuksen etuja!

Nykyaikainen luentotallennus antaa etuja laajasti koko oppivalle yhteisölle. Se toimii pelkkää tallennetta laajempana kokonaisuutena kirjanmerkkeineen, muistiinpanoineen, lisämateriaaleineen ja muine lisäosineen. Käytännössä Active Learning Platform toimii myös oppimisympäristönä

  • Opiskelijalle

  • Auttaa korvaamaan poissaoloja (sairaus, työ, perhe)
   Kertaus, toisto – tavoitteena valmistuminen ja arvosanat
   Lisämateriaali
   Etäopiskelu, verkko-opiskelu
   Auttaa opiskelijoita, joilla erityistarpeita (viittomakieli)

  • 1
  • Opettajalle

  • Valmistusmisprosentti paranee, oppimistulokset paranevat
   Opetuksen eriyttäminen
   Oppilaan tuottamat aineistot talteen
   Oppilaan edistymisen seuraaminen
   Kuka on katsonut ja minkä verran mitäkin luentoa
   Löydä myös opiskelijat, jotka vaativat erityishuomiota

  • 2
  • Oppilaitokselle

  • Valmistusmisprosentti paranee
   Oppimistulokset paranevat
   Vierasluennoitsijoista parempi hyöty
   Keskitetty materiaalipankki oppilaitoksen videoaineistoille

  • 3
  • kelta_musta

  • 4
Echo360 Active Learning Platform

Echo360 Active Learning Platform

ALP on aina kampustasoinen lisenssi kattaen koko oppilaitoksen: - Rajoittamaton määrä tallennuslisenssejä - Rajoittamaton määrä Personal Capture lisenssejä, joilla luodaan helposti opintomateriaalia omalla tietokoneella - Ulkoisen median ja lisämateriaalien tuonti, jolla tuodaan helposti jo olemassa olevat videot samaan järjestelmään Echo360 ALP on pilvipalvelu, joten omia serveri-investointeja ei tarvita.

Lisäksi tarvitaan haluttu määrä SafeCapture HD tilakohtaisia tallentimia isompiin tallennustiloihin. Tilakohtainen tallennin tallentaa ulkoisen näytön, joten voidaan käyttää vaikkapa Mac, Linux, Win tai iPad -laittita kuvanlähteenä!

Mitä muuta tarvitaan tilakohtaiseen tallennukseen?

 • Videokamera (HDMI tai composite)
 • Äänentoistojärjestelmä
 • DVI-, VGA- tai HDMI-lähde koneelta

Echo360 luokkatallennus

 • Windows tietokone (Win 7)
 • USB-kamera (kahden kameran tuki)
 • USB-mikrofoni

Echo360 Active Learning Platform tukee oppimista sen kaikissa vaiheissa!

Echo360 Active Learning Platform työnkulku

  • Ennen luentoa

  • Opettaja voi ladata sisältöä ALP:iin ennen luennon alkua. Sisältönä voi olla esimerkiksi tuleva esitys tai lisämateriaalia tallenteena. Opettaja voi muokata online tilassa webbiselaimella esitystään edelleen ja sijoittaa vaikkapa kalvojen väliin kyselyjä tai äänestyksiä.

   Oppilas voi kirjautua ja käydä katsomassa julkaistun materiaalin ennen varsinaista oppituntia.

  • 1
  • Luennon aikana

  • Luento voidaan ajastaa tallentumaan automaattisesti haluttuna ajankohtana. Luennon alussa opettaja voi kirjautua ALP:iin ja pitää esityksensä käyttäen ALP:in esitystyökalua.  Oppilas kirjautuu myös ALP:iin omalla päätelaitteellaan. Oppilas tehdessä muistiinpanoja ne tallentuvat sekä kalvo- että aikaleiman mukaan juuri oikeaan kohtaan. Luotuihin kyselyihin tai äänestyksiin, vastataan omalla päätelaitteella. Oppilas voi esittää kysymyksiä opettajalle ja opettaja saa näin palautetta myös reaaliajassa.

  • 2
  • Luennon jälkeen

  • Opettaja voi ladata ALP:iin lisämateriaalia luennon jälkeen. Näitä voivat olla vaikkapa PDF-tiedostot, lisävideomateriaalit jne. Oppilas voi palata luennon jälkeen tallenteeseen ja hänen omat muistiinpanonsa näkyvät aikaleimattuina oikeassa kohdassa. Myös lisäkysymykset sekä uudet muistiinpanot ja kirjanmerkit ovat näkyvillä. Opettaja näkee myös jälkikäteen oppilaidensa edistymisen tarkan analytiikan ja statistiikan avulla. Opettaja saa myös palautetta omasta esityksestään ja hänelle voidaan esittää syventäviä lisäkysymyksiä

  • 3
  • echo_logo

  • 4

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

  • Andrei Kolmakow, Asiantuntija, Luentotallennus, Ilona
  • Andrei Kolmakow

  • Asiantuntija, Luentotallennus

  • andrei@ilonait.fi
  • +358 45 129 4657