Kamerakynän pedagogiikkaa

Kehitä ajattelun taitoja kamerakynämenetelmän avulla!

Kamerakynämenetelmä pähkinänkuoressa

Kamerakynämenetelmä pähkinänkuoressa

Kamerakynämenetelmässä älypuhelimen tai tabletin videokameraa käytetään kynän kaltaisena monipuolisena ja vaivattomana oppimisen välineenä. Kamera on väline ympäristön havainnointiin, tiedon välittämiseen, vuorovaikutukseen sekä itseilmaisuun. Työskentely ei vaadi opettajalta erityistä videotekniikan osaamista, vaan hän voi keskittyä pedagogiseen tehtäväänsä. Videoita ei tarvitse editoida, ja koko prosessi mahtuu yhdelle oppitunnille. Koulun välineet ja oppilaiden omat laitteet riittävät ilman minkäänlaisia lisäohjelmia. Kamerakynämenetelmä valjastaa videokuvaamisen hyödyt opetuksessa erityisesti ajattelun välineeksi. Menetelmä pyrkii myös vastaamaan kysymykseen siitä, miten videokuvaamisella voidaan lisätä vuorovaikutusta opettajien ja oppilaiden välillä. Kamerakynämenetelmä sopii erinomaisesti varhaiskasvatuksesta yliopistoon, kaikkiin oppiaineisiin ja -aiheisiin.

Kamerakynämenetelmä kehittää erityisesti ajattelun taitoja

Kamerakynämenetelmässä korostuu laitteen tai lopputuloksen sijaan oppilaan oma työskentely sekä ajattelun taidot. Vuosina 2015–2017 yli 2500 opettajaa on koulutettu käyttämään kamerakynämenetelmää. Menetelmä on saanut opettajilta runsaasti positiivista palautetta mm. seuraavista hyödyistä:


 • konkretisoi, kuvallistaa ja toiminnallistaa
 • jäsentää havaintoja ja ajatuksia
 • ohjaa tarkkaavaisuutta
 • tukee oppilaan toiminnanohjausta
 • kehittää ja motivoi vuorovaikutusta opetustilanteissa
 • vahvistaa omistajuutta
 • tuottaa oppimista edistäviä emootioita

MIKSI KAMERAKYNÄMENETELMÄ ON NIIN SUOSITTU?
Kamerakynämenetelmän ehdottomana vahvuutena on sen helppous ja yksinkertaisuus: välineeksi käy lähes mikä tahansa laite, harjoituksia voi tehdä niin sisällä kuin ulkona, eikä opettajan tarvitse tehdä muita valmisteluja kuin valita tehtävät harjoitukset. Lisäksi kamerakynämenetelmä mahdollistaa helposti opetuksen eriyttämisen. Menetelmä on myös vahvasti uuden OPSin mukainen.

Kiinnostaako kamerakynäily? Katso linkkivinkit ja osallistu koulutukseen!

  • Kamerakynän pedagogiikka: opettajan käsikirja

  • Kesällä 2017 julkaistu Kamerakynän pedagogiikka: opettajan käsikirja johdattaa lukijan sisälle kamerakynän pedagogiikkaan. Käsikirjassa lähestytään aihetta sekä käytännön että teorian kautta.

   Kamerakynän pedagogiikka: opettajan käsikirja

    

  • 1
  • Kamerakynä.fi -sivusto

  • Kamerakynä-sivustolta löydät kamerakynätehtäviä, ohjeita lyhytelokuvien tekoon sekä muuta mediakasvatusmateriaalia.

   Kamerakynä.fi 

  • 2

kamerakynäkoulutus 3-6H

Koulutuksen tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on, että opettaja ymmärtää kamerakynän pedagogiikan perusteet sekä kykenee hyödyntämään kamerakynämenetelmää välittömästi koulutuksen jälkeen osana omaa opetusta.

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksessa tutustutaan kamerakynän perusteisiin, tehdään kamerakynäharjoituksia, analysoidaan hyvän kamerakynätehtävän rakennetta sekä suunnitellaan omia kamerakynäharjoituksia. Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää kamerakynän pedagogiikkaa monipuolisesti osana opetusta. Koulutuksen sisältöjä eriytetään kohderyhmän ja tilaajan toiveiden mukaisesti.

Hinta:
3h 900€ alv0% + matkakulut
6h 1400€ alv0% + matkakulut

Kysy lisää: Pauliina Venho, pauliina (at) ilonait.fi

Kamerakynän pedagogiikka -verkkokoulutus 2 x 3h

Koulutuksen tavoite:
Koulutuksessa opitaan käyttämään videokuvaamista helppona ja nopeana oppimisen välineenä koulussa. Työskentelyyn käyvät oppilaiden omat mobiililaitteet. Kamerakynätyöskentelyssä ei tehdä elokuvateoksia vaan täsmällisiä pedagogisia kuvaustehtäviä, jotka jäsentävät oppilaan ajattelua, toimintaa ja vuorovaikutusta. Kameran avulla jäsennetään todellisuutta, havainnollistetaan ajattelua, tuotetaan tietoa, todennetaan oppimista ja kommunikoidaan. Koulutuksen tavoitteena on saada omakohtainen kokemus ja materiaalia kamerakynätyöskentelystä, niin että pystyt heti toteuttamaan sitä omien oppilaittesi kanssa.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa tutustutaan kamerakynän perusteisiin, tehdään kamerakynäharjoituksia (sekä kuvaus- että katselutehtävät), analysoidaan hyvän kamerakynätehtävän rakennetta sekä suunnitellaan omia kamerakynäharjoituksia. Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää kamerakynän pedagogiikkaa monipuolisesti osana opetusta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään vuorovaikutteisena verkkokoulutuksena Adobe Connect -järjestelmällä. Osallistuaksesi verkkokoulutukseen sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta. Kouluttaja auttaa ja opastaa järjestelmän käytössä.

Tilaa koulullesi/kunnallesi oma kamerakynäkoulutus: Pauliina Venho, pauliina@ilonait.fi

Koulutuksen hinta:
900€ (alv 0%)

  • Pauliina Venho, Asiantuntija, kouluttaja, Ilona
  • Pauliina Venho

  • Asiantuntija, kouluttaja

  • pauliina@ilonait.fi
  • 040-1264834
  • Maj-Britt Kentz, Asiantuntija, kouluttaja, Ilona
  • Maj-Britt Kentz

  • Asiantuntija, kouluttaja

  • maj-britt@ilonait.fi
  • 045-6306303