Digitutor Startti

10 TEHOKASTA, YHTEISTOIMINNALLISTA KOULUTUSSESSIOTA JA
2 TUNTIA HENKILÖKOHTAISTA OHJAUSTA
KOULUTUSSISÄLLÖISSÄ HUOMIOIDAAN JUURI SINUN KÄYTTÄMÄSI OPPIMISEN TYÖKALUT 

ILMOITTADU SYKSYLLÄ 2018 ALOITTAVAAN RYHMÄÄN!

Ilona oppimisen digitalisaation kouluttajana

Ilona IT:lla on vuosikymmenten kokemus suomalaisen opetusalan teknologisesta ja pedagogisesta arjesta. Vuositasolla erilaisiin koulutustapahtumiimme osallistuu noin 2500-3000 opettajaa.

Kokeneet kouluttajamme ovat opettajia, jotka ovat kartuttaneet opettaja- ja täydennyskouluttajakokemusta perusasteelta yliopistoon tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Parhaillaan toteutamme myös useita Opetushallituksen rahoittamia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia.

Lisäksi Ilona IT:lla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisista oppimisen teknologiaratkaisuista sekä tiiviistä yhteistyöstä eri laite- ja ohjelmistovalmistajien kanssa. Pedagogisen osaamisen lisäksi juuri vankka tekninen osaaminen erottaa Ilona IT:n selkeästi muista alan toimijoista.

DIGITUTOR STARTIN KESKEISET AJATUKSET!

1. Digitutor Startissa perehdyt pilvipalveluiden, mobiilioppimisen, luovan tuottamisen, ohjelmoinnin ja pelillisyyden teemoihin uuden opetussuunnitelman ja sen tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmasta.

2. Kaikki koulutuspäivät sisältävät käytännönläheistä, omaa Digitutor-roolia kehittävää tekemistä.

3. Osallistujat kehittävät vertaiskouluttajataitojaan ja omaa pedagogista ja digitaalista osaamista itse laaditun kehittymissuunnitelman kautta, suhteessa oman oppilaitoksen tilanteeseen ja toisten osallistujien kanssa verkostoituen.

4. Kukin koulutusteema sisältää soveltavan mentorointi-/valmennustehtävän, joka voidaan toteuttaa omassa oppilaitoksessa.

KUINKA KOULUTUS TOTEUTETAAN?

Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti verkkokoulutuksena Adobe Connect-järjestelmällä. Oppimisympäristönä hyödynnetään REAL-mentorointiympäristöä sekä sosiaalisen median viestintäympäristöjä.

Kuhunkin teemaan liittyy harjoitustehtäviä, jotka toteutetaan omassa organisaatiossa koulutuksen aikana. Uudet taidot jalkautuvat oppilaitoksen arkeen. Kaikkiin verkkotapaamisiin ei ole välttämättä pakko osallistua, mikäli osaaminen on tasolla, jolla harjoitus-/mentorointitehtävän suorittaminen omassa yhteisössä onnistuu. Koulutuskerroista tehdään osallistujien käyttöön tallenteet.

Kouluttajat:
KM Teemu Moilanen, Ilona IT
FM Annu Schroderus, Ilona IT
KM Pauliina Venho, Ilona IT
Mahdolliset teemaan liittyvät ulkoiset asiantuntijat.

Koulutuspäivät 2018-2019: 3.10., 11.10., 30.10., 5.11., 14.11., 27.11., 10.12., 9.1., 17.1., 5.2.
Koulutusten ajankohta on aina klo 12.15-15.15
Ohjauskeskustelut, 1h/krt/hlö tai pari: Lokakuussa viikolla 40 (1.10.-5.10.) sekä helmikuussa viikolla 6 (4.2.-8.2.). Saat linkin ajan varaamiseen ensimmäiseen keskusteluun pari viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Digitutor Startti koulutusteemat

  • MINÄ - DIGITUTOR 2x3h

  • Tutustut erilaisiin tapoihin toteuttaa mentorointia oppilaitoksessa ja verkostoidut muiden koulutukseen osallistuvien kanssa. Tutustut SAMR-, TPACK- ja Digipolku-malleihin teknologian integroimisesta opetukseen ja teet oman kehittymissuunnitelman. 

   3.10. ja 11.10.

  • 1
  • PILVIPALVELUT YHTEISÖLLISESSÄ OPPIMISESSA (O365 ja G Suite) 2x3h

  • Koulutuksessa hyödynnät monipuolisia yhteisöllisiä työvälineitä uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Saat ideoita oppimiskokonaisuuksien ja muun koulutoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin yhdessä opettajakollegojen ja eri ikäisten oppilaiden/opiskelijoiden kanssa.

   30.10. ja 5.11.

  • 2
  • MONILUKUTAITO JA LUOVA TUOTTAMINEN 3x3h

  • Omat ja oppilaitoksen mobiilit työvälineet tuovat aivan uutta joustavuutta oppimiseen. Koulutuksessa perehdyt siihen, miten mobiililaitteita voidaan hyödyntään monipuolisesti oppimisen ja opetuksen tukena, sekä luovan tuottamisen välineinä, monilukutaitoa edistäen. Tutustus myös laajasti opetusta tukeviin ja opetuksessa tarvittaviin, verkon avoimiin resursseihin (kuva, video, ääni).

   14.11., 27.11. ja 10.12. 

  • 3
  • PELILLISYYS JA OHJELMOINTI 2x3h

  • Koulutusosiossa perehdyt ohjelmointiin ja oppimisen pelillistämiseen. Kokeilet ohjelmointia verkossa ja mobiililaitteella ja suunnittelet oman pelillistetyn opetuskokonaisuuden.

   9.1. ja 17.1.

  • 4
  • Upea, kaiken muuttava tulevaisuus!

  • Tarkastelemme teknologian ja mobiilikehityksen tulevaisuuden näkymiä ja pohdimme, millaisen teknologian ennakoidaan rantautuvan arkeen tulevaisuudessa. Lähiaikoina virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus rantautuvat oppimiseen, avaten ennennäkemättömiä oppimisen maisemia.

   5.2.

  • 5
  • Ohjauskeskustelut

  • Ohjauskeskustelu 1
   Lokakuussa viikolla 40 (1.10.-5.10.)

   Ohjauskeskustelu 2
   Helmikuussa viikolla 6 (4.2.-8.2.)

   Pääset valitsemaan sinulle sopivan ohjausajan ensimmäiseen keskusteluun pari viikkoa ennen koulutuksen alkua.

  • 6

Koulutuksen hinta 975 €

Hintaan lisätään alv. 24%

Lisätietoja koulutuksesta ja omalle kunnalle räätälöidyt koulutukset:
Pauliina Venho
pauliina (at) ilonait.fi
040-126 4834