Digitutor Extra

SYVENNÄ OSAAMISTASI DIGITUTORINA JA ILMOITTAUDU MUKAAN DIGITUTOR EXTRAAN

6 TEHOKASTA, YHTEISTOIMINNALLISTA KOULUTUSSESSIOTA JA
1 TUNTI HENKILÖKOHTAISTA OHJAUSTA

ILMOITTAUDU MUKAAN DIGITUTOR EXTRAAN!

DIGITUTOR EXTRAN KESKEISET AJATUKSET

1. Kohderyhmä: Digitutor Startin käyneet opettajat, tai opettajat joille Startin sisällöt ovat jo tuttuja.

2. Digitutor Extrassa perehdyt syvemmin luovan tuottamisen, pilvipalveluiden, arvioinnin, tekijänoikeuksien ja sosiaalisen median teemoihin uuden opetussuunnitelman ja sen tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmasta.

3. Kaikki koulutuspäivät sisältävät käytännönläheistä, omaa Digitutor-roolia kehittävää tekemistä suhteessa oman oppilaitoksen tilanteeseen.

4. Kukin koulutusteema sisältää soveltavan mentorointi-/harjoitustehtävän, joka voidaan toteuttaa omassa oppilaitoksessa.

KUINKA KOULUTUS TOTEUTETAAN?

Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti verkkokoulutuksena Adobe Connect-järjestelmällä. Oppimisympäristönä hyödynnetään REAL-mentorointiympäristöä sekä sosiaalisen median viestintäympäristöjä.

Kuhunkin teemaan liittyy harjoitustehtäviä, jotka toteutetaan omassa organisaatiossa koulutuksen aikana ja joiden kautta uudet taidot jalkautuvat oppilaitoksen arkeen. Kaikkiin verkkotapaamisiin ei ole välttämättä pakko osallistua, mikäli osaaminen on tasolla, jolla harjoitus-/mentorointitehtävän suorittaminen omassa yhteisössä onnistuu. Koulutuskerroista tehdään osallistujien käyttöön tallenteet.

Kouluttajat:
KM Teemu Moilanen, Ilona IT
FM Annu Schroderus, Ilona IT
KM Pauliina Venho, Ilona IT
Mahdolliset teemaan liittyvät ulkoiset asiantuntijat.

Koulutuspäivät lukuvuosi 2018-2019: 31.10., 13.11., 12.12., 15.1., 4.2., 13.2.
Koulutusten ajankohta on aina klo 12.15-15.15
Ohjauskeskustelu, 1h/krt/hlö tai pari: vko 41 8.10.-12.10. Osallistujat pääsevät valitsemaan itselleen sopivan ohjauskeskusteluajan.

Digitutor Extra koulutusteemat

  • TVT-TUETTU ARVIOINTI

  • Kuinka toteutan arviointia jatkuvana, yhteisöllisenä, osallistavana toimintana?

   Koulutuksessa perehdytään oppimisprosessin arviointiin teknologia-avusteisesti oppilaan itsearvioinnin, vertaisarvioinnin ja opettajan tekemän arvioinnin näkökulmasta.

   31.10.2018

  • 1
  • 360-KUVA ja VIDEO

  • 360-teknologia tuo oppimiseen uusia mahdollisuuksia. Koulutusosiossa perehdytään 360-kuvien ja videoiden tuottamiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen YouTube- ja Thinglink-ympäristöissä.

   13.11.2018

  • 2
  • PILVIPALVELUIDEN MONIPUOLINEN HYÖDYNTÄMINEN

  • Koulutuskerralla perehdyt oman oppilaitoksesi käytössä olevan pilvipalvelun (O365 tai G Suite) entistä monipuolisempaan hyödyntämiseen. Saat ideoita ja taitoja oppimiskokonaisuuksien  suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin yhdessä opettajakollegojen ja oppijoiden kanssa.
   12.12.2018

  • 3
  • ÄÄNI

  • Ääni on yksi luovan tuottamisen väline, jota voidaan hyödyntää opetuksen ja oppimisen tukena. Erityisesti podcastit ovat kasvattaneet suosiotaan myös oppimisen välineenä. Koulutuksessa tutustutaan äänen tuottamisen, tallentamisen ja jakamisen mahdollisuuksiin, sekä pedagogisiin podcast-kanaviin.

   15.1.2019

  • 4
  • TEKIJÄNOIKEUDET

  • Koulutuskerralla perehdytään tekijänoikeuksien perusteisiin opetustyön näkökulmasta, tutustutaan erilaisiin lisensointimalleihin (mm. Creative Commons, Public Domain) sekä pohditaan oman kunnan sopimuskäytänteitä tekijänoikeuksiin liittyen.

   4.2.2019

  • 5
  • Opettajan someverkostot

  • Kuinka sosiaalisen median palvelut tukevat opetushenkilöstön ammatillista kehittymistä yksilöinä ja oppivana yhteisönä? Koulutuskerralla perehdyt sosiaalisen median verkostoihin, hyödyllisiin verkkosivuihin sekä verkosta löytyviin materiaaleihin ja työvälineisiin.

   13.2.2019

  • 6

Koulutuksen hinta 825 €

Hintaan lisätään alv. 24%

Lisätietoja koulutuksesta ja omalle kunnalle räätälöidyt koulutukset:
Pauliina Venho
pauliina (at) ilonait.fi
040-126 4834

Ilona oppimisen digitalisaation kouluttajana

Ilona IT:lla on vuosikymmenten kokemus suomalaisen opetusalan teknologisesta ja pedagogisesta arjesta. Vuositasolla erilaisiin koulutustapahtumiimme osallistuu noin 2500-3000 opettajaa.

Kokeneet kouluttajamme ovat opettajia, jotka ovat kartuttaneet opettaja- ja täydennyskouluttajakokemusta perusasteelta yliopistoon tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Parhaillaan toteutamme myös useita Opetushallituksen rahoittamia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia.

Lisäksi Ilona IT:lla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisista oppimisen teknologiaratkaisuista sekä tiiviistä yhteistyöstä eri laite- ja ohjelmistovalmistajien kanssa. Pedagogisen osaamisen lisäksi juuri vankka tekninen osaaminen erottaa Ilona IT:n selkeästi muista alan toimijoista.