Kaarinassa Suomen ensimmäinen laaja 1:1 projekti

Kaarinassa otettiin syyslukukauden alkaessa aimo askel kohti digitaalista aikakautta kun kunnan kaikkiin yläasteisiin tuli tabletit. Käytännössä jokaiselle opiskelijalle jaettiin oma iPad Mini. Opettajille vastaavat laitteet luovutettiin jo ennen kesää. Laitteiden kokonaismäärä on n. 1200 kpl.

Ilona IT on ollut mukana valmistelemassa projektia jo ensimetreiltä.

Keijo Sipilä, Kaarina

Kaarinassa tablettien käyttöä ollaan pilotoitu jo vuodesta 2012 Innopaja -otsikolla. Hyvien kokemusten rohkaisemana sivistyspalveluissa käynnistettiin vuoden 2013 alussa laajemman projektin valmistelut. Tavoitteena on koko perusopetuksen varustaminen tableteilla (tai vastaavilla laitteilla) lukuvuoden 2016-2017 alussa. Nyt käynnistetty projekti on kuitenkin hankkeen ensimmäinen vaihe jonka perusteella määritellään askelmerkit jatkolle. Seuraava vaihe (elokuu 2015) koskisi 4.-6. –luokkalaisia oppilaita ja näiden luokkien opetushenkilöstöä, jolloin laitteita yhteensä Kaarinan perusopetuksessa olisi n.1800.

 Toteutus

Suunnittelun ja toteutuksen päävastuu on ollut kaupungin sivistyspalveluilla ja tietohallinnolla. Apuna on käytetty Ilona IT:n kehittämää Ilona Oma konseptia sekä yrityksemme kouluttajia ja konsultteja. Rahoitusmalliksi valittiin laitekohtaisen kuukausiveloituksen sijasta perinteinen kertasuoritus.

Lopullinen päätös ryhtyä hankkeeseen tuli vasta keväällä 2014, joten aikataulusta muodostui todella tiukka. Projektin valmisteluvaiheessa Kaarinassa käytiin tiivistä sisäistä keskustelua toteutuksen eri vaiheista – erityisesti luovutuksesta ja käyttöönotosta. Suunnittelu tuotti myös tulosta, laitteiden ”Roll Out” onnistui erinomaisesti. Erityisen merkillepantavaa oli Kaarinan eri yksiköiden rakentava ja positiivinen yhteistyö.

oppikas-KaarinaInfran osalta päätöksiä tehtiin heti kun Kaupunginvaltuustossa oltiin näytetty vihreää valoa projektille. Langaton verkko päivitettiin tukemaan 6000 yhtaikaista käyttäjää. Samalla käytiin läpi kaikki opetustilat jotta tukiasemien määrät ja sijoitukset voitiin optimoida. Toimiva verkko onkin nykyaikaisen TVT -ympäristön perusta. Usein tästä tingitään, onneksi ei Kaarinassa. Langattoman verkon suunnittelun toteutti Resolute Oy.

Samalla kartoitettiin eri laitehallintapalvelut (MDM). Tuotteeksi valittiin AirWatch MDM, jonka Ilona IT toimitti Kaarinalle huhtikuussa. Ilona IT auttoi myös palvelun konfiguroinnissa ja käyttöönotossa, sekä koulutti kaikki käyttäjät. Luotettava ja monipuolinen laitehallintajärjestelmä mahdollistaa laitteiden ja sovellusten ylläpitämisen keskitetysti.

Ilona IT:n vastuulla oli ennen luovutusta laitteiden tarkistus, esiasennus, tarroitus sekä kirjaus laitehallintajärjestelmään. Luovutuksessa Ilona IT oli mukana tukemassa ja auttamassa oppilaita ja opettajia.

Itse laitteet ja suojat toimitettiin yhteistyössä Business Forumin kanssa joka on Kuntaliiton sopimustoimittaja. Olemme sopineet jatkavamme yhteistyötä. Vastaava palvelukokonaisuus on nyt tarjolla kaikille Kl –asiakkaille.

Arki

Seuraavaksi Kaarinassa koittaakin arki. Kun laitteet on otettu käyttöön on aika siirtyä luokkahuoneeseen. Laajamittaisessa TVT –käyttöönotossa ei käyttäjäkoulutuksen tärkeyttä voi liiaksi korostaa. Alkuvaiheessa tutustutaan itse laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, mutta tämän jälkeen fokus on yhä enemmän pedagogiikassa ja toimintakulttuurin muutoksessa. Ilona IT on ollut ja on myös jatkossa mukana kouluttamassa sekä opettajia että oppilastutoreita. Koska kyseessä on Applen laitteet, kouluttajina toimivat myös Applen sertifioidut kouluttajat.

Mitä hyötyä tästä kaikesta on sinun koulullesi?

Ilona IT:n kannalta tämä hanke on ollut keskeinen oman tuotekehityksen kannalta. Vuonna 2012 käynnistimme Tekes projektin jossa tavoitteena oli kehittää uusi TVT -palvelutuotteistus oppilaitossektorille. Itse tuote valmistui lopulliseen muotoonsa keväällä 2014. Kaarinan käyttöönotto onkin ollut meille tärkeää pilotointia ja kokemusten keräämistä. Nyt palvelu on valmis.

Uskallamme väittää, että Ilona Oma on markkinoiden paras konsepti ja työkalu koulun/kunnan TVT –ympäristön kehittämiseksi. Ilona Oma on erittäin joustava – voit ottaa käyttöön kaikki tarjoamamme työkalut, tai vain osan. Tärkeintä on kuitenkin aloittaa keskustelu kanssamme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin saamme rakennettua juuri Sinun koulullesi parhaiten soveltuvan kokonaisuuden.

Haluatko tietää lisää ”Ilona Omasta” ja Kaarinan 1:1 hankkeesta?

  • Christian Alopaeus, christian [at] ilonait.fi, 0400 412 158
  • Risto Korhonen, risto@ [at] ilonait.fi, 040 505 76 55

Kiinnostaako tekninen toteutus (laitehallinta, verkot, esiasennukset)?

  • Andrei Kolmakow, andrei [at] ilonait.fi, 045 129 46 57

Haluatko kysyä miten pärjäsimme?

  • Keijo Sipilä, Opetusteknologiapäällikkö keijo.sipila [at] kaarina.fi, 050 314 6173

Kaarina-iPad-rullakot-Christian-Andrei-web

oppilaita-Kaarina