Teidän koulustanne Apple Distinguished School?

Lisätietoja Applen sivuilta

Mukaan globaaliin verkostoon?

ADS-kouluksi voi hakea kaikki ne koulut, jotka ovat itse kehittäneet omaa opetusta ja oppimista hyödyntämällä teknologiaa monipuolisesti ja määrätietoisesti. Ilonan väki tukea teitä hakuprosessissa. Tässä alla lisätietoja:
Lue lisää
Lue lisää
Mukaan globaaliin verkostoon?

Savonlinnan normaalikoulu on ADS

Teknologiayhtiö Apple myöntänyt Savonlinnan normaalikoululle Apple Distinguished School (ADS) -tunnustuksen ensimmäisenä kouluna Suomessa. ADS on osa Applen maailmanlaajuista ohjelmaa, jonka puitteissa myönnetään tunnustuksia edistyneimmille huippukouluille sellaisesta innovatiivisesta toiminnasta, joka parantaa oppilaiden oppimista modernin teknologian avulla.

Savonlinnan normaalikoulussa on käytetty henkilökohtaisia iPad-tablettietokoneita opetuksen ja oppimisen tukena neljän vuoden ajan. Apple ADS-sertifikaatti on tunnustus yhtiön teknologian, oppimisympäristöjen ja ekosysteemin edistyneestä käytöstä, innovatiivisesta johtamisesta ja toimintatavoista oppimisessa ja opetuksessa sekä jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Tablettiopetusta on kehitetty tutkimusperustaisesti yhdessä kasvatustieteen professori Laura Hirston kanssa.
Tunnustuksesta iloitaan Savonlinnan normaalikoulussa koko henkilökunnan keskuudessa. Normaalikoulun johtavan rehtorin Mikko Ripatin mukaan sertifikaatti koetaan myös tunnustuksena Savonlinnan normaalikoulussa tehdystä merkittävästä oppimisteknologiaan liittyvästä kehittämistyöstä.

– Meiltä löytyy innovatiivista, teknologista ja uusia oppimisympäristöjä hyödyntävää osaamista. Normaalikoulussa on tehty oikeita valintoja ja lähdetty kehittämään koulun toimintakulttuuria sekä oppimista ja pedagogiikkaa kansainvälisestikin. Toimintakulttuurimme on muuttunut entistä yhteisöllisemmäksi, oppilaskeskeisemmäksi ja oppilaiden kouluviihtyvyys on tutkitusti lisääntynyt, kertoo Ripatti.

Savonlinnan normaalikoulu tekee tutkimusyhteistyötä ja kehittämistyötä digitalisaatioon ja tieto- ja viestintäteknologian opetukseen liittyen Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksen kanssa. Aiheesta on tekeillä useita pro gradu -töitä, ja Laura Hirsto tutkii tällä hetkellä erityisesti mobiilioppimista.

– ADS-kouluna saamme uusinta oppimisteknologiaan liittyvää tietoa, koulutusta ja käyttäjäkokemusta sekä pääsemme jakamaan omaa osaamistamme entistä laajempien verkostojen kanssa, toteaa Savonlinnan normaalikoulun ict-työryhmän jäsen ja ADE-opettaja Sanna Metsälä.

Neljän lukuvuoden aikana Savonlinnan normaalikoulussa on kehitetty tulevaisuuden peruskoulua. Kehittämistyötä on tehty Opetushallituksen osittain rahoittamien hankkeiden tuella. Kaikilla oppilailla, opettajilla sekä opetusharjoittelijoilla on käytössään henkilökohtaiset iPad tablettitietokoneet.


Lisätietoja:
Johtava rehtori Mikko Ripatti, p. 050 540 1016
Professori Laura Hirsto, p. 050 380 4674
Lehtori Sanna Metsälä, p. 050 440 0130
Lehtori Kimmo Nyyssönen, p. 050 440 1013
Lehtori Jenni Suomalainen, p. 050 440 0138
IT-suunnittelija Aleksi Komu, p. 050 567 2458
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi

Lue lisää
Lue lisää

”ADS-verkosto tarjoaa hyvän vertaisverkon, kun haluatte edelleen kehittää omaa opetustanne”

Ota yhteyttä, jutellaan lisää.

  • Teemu Moilanen, Opetusteknologiajohtaja, kouluttaja: TVT-strategiat, oppiminen ja teknologia, Ilona
  • Teemu Moilanen

  • Opetusteknologiajohtaja, kouluttaja: TVT-strategiat, oppiminen ja teknologia

  • teemu@ilonait.fi
  • +358 40 522 2051
  • Pauliina Venho, Asiantuntija, Apple Professional Learning, Ilona
  • Pauliina Venho

  • Asiantuntija, Apple Professional Learning

  • pauliina@ilonait.fi
  • 040-1264834